Home

Personvern i skole og barnehage

Barn, unge og skole Datatilsyne

De generelle smittevernrådene gjelder fortsatt, og for skoler og barnehager er det egne regler. Les mer i veilederne: Smittevernveileder for barnehagen; Smittevernveileder for barneskolen 1.-7. trinn; Smittevernveileder for ungdomsskole og videregående skole; Utdanningsdirektoratet har informasjon til foreldre og barn Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 8 annet ledd, § 10 første og fjerde ledd og lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader (tobakksskadeloven) § 6 åttende ledd, § 26 tredje ledd og § 27 fjerde ledd. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) Faktaark nr.: 51 - Internkontroll i skoler og barnehager Sist revidert: Januar 2015 Side 1 av 4 Miljøenheten FAKTAARK: Internkontroll i skoler og barnehager Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i skoler og barnehager Det kan være nyttig for en barnehage eller skole å publisere bilder av barn og unge i ulike situasjoner for å kunne dokumentere og vise hva forholdene på arbeidsplassen. Det er viktig at skolen eller barnehagen «arrangerer» bildene slik at de ser ut som et situasjonsbilde, der det vil være vanskelig å identifisere barn eller elever

Personvern og integritet Der er derfor sektoren trenger denne etiske plattform - en Vær varsom-plakat for barnehager og skoler - der framferd og verdier blir noe målbart som vi må forholde oss til, sier Wiik. For jobben du har takket ja til i barnehagen forplikter Personvern og cookies. Telemarksavisa er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Personvern i skolen. Personvernsregler for barns opphold i barnehage og skole. I forbindelse med barns opphold i barnehage og skole, melder det seg ofte spørsmål som gjelder barnas personopplysninger Regler for personvern for elever i skolen. Hva er personvern? Personvern handler om retten til å bestemme over egne opplysninger. Skolene har mye informasjon om hver enkelt elev, og en egen lov regulerer hvilken informasjon skolene kan dele med andre Personvern og helsedata; Som oftest rapporteres det om smitte som kommer utenfra inn i barnehager og skoler, og ikke om smitte mellom barn og elever. Vanligste smittevei til barn og elever er fra voksne i husstanden, eller andre voksne nærkontakter

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet. Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger. Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Personvern i Vigil Våre tjenester Tjenestetilbudet i kommunen, søknader og skjemaer, barnehage, skole, helse, kultur og idrett, priser; Politikk Styringsdokumenter og planer, kommunestyret, utvalg og råd, politisk møtekalender - saksdokumenter, for politikere; Lag og foreninger Oversikt over lag og foreninger i Råde kommune; Om Råde kommune Om Råde kommune, Ny i Råde, fakta om Råde kommune.

Skole- og barnehagekino Vi jobber kontinuerlig med å gi skolene og barnehagene et godt tilbud for å benytte seg av kinoen som arena for positive opplevelser og læring. Vi har mulighet for visning av film knyttet opp mot bestemte temaer i pensum, eller rett og slett for opplevelsen av å gjøre noe helt annet sammen Skoler og barnehager i Skien . Skoler i Skien; Barnehager i Skien; Forsiden. Søt og salt bålkos i oktober. Oktobersola varmet på første dagen i SFO-uka, og varmet gjorde flammene fra bålpanna også. I popcornkjelen poppet og spratt maiskorna og deilig lukt spredte seg i skolegården. Personvern og cookies. 24. sep. 13:21 Tharald Halvorsen Stenger hotell, skole og barnehage : . Tre ansatte ved Thon Hotel Sandven i Norheimsund har testet positivt for coronaviruset. Det skjer etter at et reisefølge. Besøksadresse: Mebondvegen 60, 7580 SELBU Postadresse: Kvellohaugen barnehage, Gjelbakken 15, 7580 SELBU. Telefon 96 50 40 80 E-post. Åpningstid kl. 0645 - 1630. Styrer: Cathrine Fuglem Tlf: 924 26 923 Assisterende styrer: Cathrine Amda

En skole og en barnehage holder stengt 29. oktober fordi en innbygger i Salangen har fått påvist koronasmitte. Vedkommende er smittet under en reise til Polen, opplyser kommunen på sine nettsider Denne nettsiden tilhører Sørarnøy skole og barnehage. Gå til denne siden for å få informasjon og nyhetsoppdateringer fra Sørarnøy skole og barnehage Besøks- og postadresse: Røyrvikveien 5 7898 Limingen. Org.nr: 964 982 120 MVA . Kommunenummer: 5043. Tlf: 743 36 300 postmottak@royrvik.kommune.no. Fakturaadresse. I juli 2018 innføres EUs forordning for personvern. PBL Mentor er smarte løsninger for barnehager og skoler. Vi hjelper din barnehage eller skole med å spare tid på det administrative. Slik at dere kan bruke enda mer tid på det aller viktigste. Tid med barna

Brannvernuke i Reipå barnehage

Eksempler på GDPR i barnehage og skole - Udi

 1. Det betyr at skoler og barnehager i Stavanger kommune må gå tilbake til beskjeder vi mail eller sms og tilbake til det gamle avkryssingsskjemaet for å krysse av fravær. Bakgrunnen for dette er at kommunen etter en gjennomgang ser at sikringstiltakene og rutinene for personvern i skole og barnehage ikke er gode nok ved bruken av disse appene
 2. Oslo kommune vurderer smittevernnivået for skoler og barnehager kontinuerlig. Ved smitte på enkeltskoler, vil skolens ledelse vurdere tilpasninger for å gi et best mulig undervisningstilbud. B ydelsoverlegen i den enkelte bydel setter retningslinjer for om man kan levere inne i barnehagen eller ikke, og for matservering i både barnehagene og på AKS
 3. Stavanger kommune frykter brudd på personvernlovgivningen i skoler og barnehager og har derfor stengt alle apper som brukes til kommunikasjon med foreldre
 4. Utfordringer i barnehagen og på skolen. For at hverdagene skal bli gode for alle involvert, må barnet være trygt. De ansatte i barnehagen og på skolen vite at de kan takle en eventuell reaksjon. Foreldrene må føle seg sikre på at barnet er godt ivaretatt. Dette kan være utfordrende å få til, men er absolutt mulig, forklarer Waage
 5. Plan for overgang mellom barnehage og skole er overordnet og forpliktende for alle kommunale barnehager, skoler og SFO i Stavanger. Det anbefales også at private barnehager og skoler benytter planen. Sentralt i planen er årshjulet som beskriver kjerneaktivitetene i overgangen mellom barnehage og skole og SFO
 6. Pedlex Norsk Skoleinformasjon er en del av Lex Norsk Samfunnsinformasjon as. Vi behandler og utgir aktuell informasjon til skole-, barnehage- og helsesektoren - på papir og digitalt. Vår visjon er å lage nyttige, praktiske verktøy som kan gjøre hverdagen enklere for brukeren, samt gjøre det lettere å etterleve lover og regelverk

Personvern i skoler og barnehager - Haavin

Forsikringen gjelder også ved direkte reise til og fra barnehage, skole, skolefritidsordning, kulturskole, FAU-arrangement eller institusjon. For barn som bor i fosterhjem eller under kommunal omsorg gjelder forsikringen hele døgnet. Bergen kommune betaler forsikringspremien. Gjensidige er forsikringsselskapet Informasjonssikkerhet og personvern. Informasjon fra Udir: Personvern for barnehage og skole; Veileder fra Senter for IKT i utdanningen: Informasjonssikkerhet i barnehagen ; Veileder fra Datatilsynet om bilder av barn: I beste mening; Veiledningsmateriale for barn og ansatte om personvern og nettvett. Oslo kommunes arkivinstruks (PDF skole og barnehage Lakselvbuktvegen 600 9042 LAKSVATN _____ Rektor/Styrer: 47 03 57 57 Sekretær: 48 10 57 30 Barnehage/SFO: 47 60 79 49 Kontaktlærer 1-5: 90 04 29 75 Kontaktlærer 6-10: 91 80 21 92 . Send e-post . Opplæringsloven. 2012-05-16 14 Personvern og cookies. Torsdag er den eneste grunnskolen og barnehagen i Salangen stengt på grunn av korona. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) mener tiltaket er viktig for å trygge innbyggere

Skolepulter, elevbord og kateter fra Haugstad Møbel AS

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby oppfordrer kommunene sterkt til at skoler og barnehager prioriteres lokalt. Mindre grupper, overtid og vikarer koster. «Blir en barnehagelærer forkjølet skal det settes inn vikar. Nå må kommunene sørge for at de ekstra midlene når frem til skoler og barnehager», understreket hun Adresse. Gruvvegen 7 2580 Folldal. Org.nr: 939.885.684. Bankkonto: 1895.07.00072. OCR-konto: 1822.68.9318 Personvern og cookies. Akershus Amtstidende er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Spetalen skole er to-parallell fra 1.-7. trinn, med 240 elever. Vi flyttet inn i nytt, flott skolebygg desember 2017. Skolens satsningsområder er digitale hjelpemidler i undervisningen, lesing i alle fag, fysisk aktivitet og utvikling av barnas sosiale kompetanse Skolehverdagen og informasjon Skolehistorie - Rådeskolen opp gjennom tidene Skoleruten- ferie og fridager Spetalen.

Håndhygiene: Preoperativ hånddesinfeksjon - FHI

Postadresse. Færder kommune Postboks 250 Borgheim 3163 Nøtterøy. Org.nr.: 817 263 992. Kommunenummer: 381 Ivaretakelse av personvern og taushetsplikt krever gode rutiner i barnehagen. Dette heftet er oppdatert etter de nye reglene om GDPR Barnehager og skoler på Gjøvik går fra gult til rødt nivå. På Gjøviks >nettsider</a> framgår det at kriseledelsen i kommunen hadde møte søndag kveld.</b> Gjøvik har hatt en <a href. Foresatt og nærmeste familie til barn i Vigilo-barnehage/-skole Navn, adresse, personnummer, telefonnummer og epostadresse, familiestatus, relasjon til barn, navn på bosted, inntektsgrunnlag, søsken og eventuelt andre omsorgspersoner. Barn i Vigilo-barnehage/-skole. Barn som har søkt plass eller har plass i en Vigilo- barnehage/-skole I mars stengte regjeringen alle skoler og barnehager i Norge. Årsaken var viruset korona. Men det er lite sannsynlig at det blir aktuelt å gjøre igjen. Det sier kunnskapsminister Guri Melby. - Vi ser det ikke som så veldig aktuelt å stenge samtlige skoler og barnehager, sier Melby til NTB.

Adresse. Gjelen 3 2560 Alvdal. Organisasjonsnummer: 939 984 194. Bankkonto: 1895.06.00140. Kommunenummer: 342 Medisinsk dokumentasjon nødvendig. Ved oppstart i barnehage og skole anbefales det å gi nødvendig informasjon om de medisinske forhold og behov for tilrettelegging allerede i søknaden - dette er informasjon som skole og barnehage tidlig bør få kjennskap til Skoler og barnehager. Skoler og barnehager. I Hammerfest oppleves det meste som trygt og oversiktlig for barna, og det er et godt tilbud fra barnehage til høyere utdanning. Barnehager. ©2020 Hammerfest Næringsforening Personvern / cookies. Webdesign + Wordpress-utvikling:. Tall fra Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet viser at det er få smittetilfeller i barnehager og på skoler i Norge. - Dette samsvarer godt med den samlede kunnskapen vi har om covid-19 og barn, og tall som er rapportert fra andre land, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.. Til sammen er det meldt om koronatilfeller ved 24 av 5.730 barnehager, 57.

Tall fra Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet viser at det er få smittetilfeller i barnehager og på skoler i Norge. Til sammen er det meldt om koronatilfeller ved 24 av 5.730 barnehager, 57 av 2.799 grunnskoler, og 15 av 413 videregående skoler i perioden 1. juni til 1. oktober. Barnehager og skoler på Gjøvik går fra gult til rødt nivå. Søndag er det registrert syv nye smittetilfeller og 1165 personer i kommunen er i karantene

Nye regler om personvern - dette bør barnehagen gjøre PB

Barnehagen tilpasser aktivitetene ut i fra deres alder og modenhet for å sikre progresjon. For Geilo barnehage er det viktig å gi barna en magisk barndom. Barna har bare en barndom, og som voksne har vi et ansvar for å gjøre barndommen så god som mulig Kontakt oss. Send e-post: postmottak@tolga.kommune.no Tlf: 624 96 500. Send inn dokumenter sikkert via eDialog . Åpningstider: Mandag-fredag: kl. 09.00-15.00. Skriv til oss. NAMSOS KOMMUNE Stavarvegen 2, 7856 JØA. Send ditt brev digitalt Send e-post . Kommunenummer: 5007 Org.nr: 942875967 Konto: 4212.31.8743

Smittevern i barnehage og skole - FH

Skole og barnehage for multifunksjonshemmede barn og unge i Grenlands området Barnehage og skole; Skole; Skoler i kommunen; Statland skole; Statland skole Statland skole. Dessverre har vi ingen nettside klar for Statland enda, vi arbeider med å få på plass nettsider i 2020. Publisert 10.12.2019 12.38. Sist Personvern og informasjonskapsler Denne boka handler om barn, foreldre, barnehage, skole og barneverntjenesten, det vil si barnevern i vid betydning. Barnevern kan forstås som hjelp og støtte til barn, beskyttelse og vern av barn, forebyggende tiltak, tidlig innsats eller intervensjon og samarbeid mellom barn, foreldre og ulike profesjoner En uavklart situasjon knyttet til smittesporingsarbeid medførte stenging av Dirdal skole og en avdeling ved Bamsebo barnehage mandag. Personvern og cookies. Gjesdalbuen er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data Retningslinjer for barn i barnehage, barneskole og ungdomsskole . Retningslinjer for barn i barnehage og barneskole . Barn med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke komme i barnehagen/på skolen. Hvis barnet har luftveissymptomer uten feber og hoste (f. eks sår hals og/eller rennende nese), kan foreldre se an tilstanden hjemme i 2 dager

Skole, barnehage, lek og fritid - helsenorge

Sørsivegen 6, 7760 Snåsa Tlf: +47 74138200 Send e-post Åpningstider: 08.00 - 15.35 Sentralbordet telefontid: 09.00 - 15.00 Organisasjonsnummer 96498203 Velkommen til Sandhornøy skole og barnehage. Om skolen: Sandhornøy skole er en fådelt 1.-10. skole med 27 elever. Rektor/styer: Annicke Orø . Telefonnummer: 75 76 08 11 . Om barnehagen: Barnehagen har en avdeling med 8 barn. Styrer: Annicke Orø. Pedagogisk leder: Shirley Kobialko Medarbeider: Kristin Fagermo. Telefonnummer barnehagen: 48.

Klatrepakken ArtTunballen barnehage - Sommerhilsen

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Personvern og cookies. Smaalenenes Avis er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Den kløende midd-infeksjonen brer om seg. Skabb er påvist ved to skoler og én barnehage i Skien Folldal barnehage er en kommunal barnehage og er organisert i avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er lokalisert på Krokhaug (tidligere Kirkekretsen skole)

Wilbergjordet barnehage - Startside | FacebookRøyk og snus - FHIGlassverket borettslag - Trigonor AS

Bildebruk i skole og barnehage - Nettvett

Besøksadresse: Granvegen 1, 7870 Grong. Tlf: 74 31 21 00 Send e-post. Åpningstider: 08.30-15.30. Organisasjonsnummer: 940 010 853 Kommunenummer: 504 Veiledningssamling for barnehage: Barnehagemyndigheten. Veiledningssamling for skole: Ledere og ansatte i kommunen, skolene og i PPT. Samlingen har samme innhold som veiledningssamlingen gjennomført 5. og 6. mars 2020 for kommuner som har tilsyn på temaene i år. Påmelding: Elektronisk påmelding innen 9. oktober 2020 Blystadlia skole og barnehage. Logg inn. Blystadlia skole og barnehage barnhage og skole: Vis e-postadresse Tlf. arb.: 64804120 : Frederikke Ek Iversen Pedagogisk leder Avd. Personvern og cookies. Personvern og cookies. Glåmdalen er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker Også ellers i landet stiger smittetallene nå raskt, og en rekke avdelinger ved barnehager og skoler har allerede måtte stenge. Nå tar tidligere smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen til ordet for at vi må tilbake til marstiltak med stengte skoler og barnehager der hvor smitten er høyest

Her er barnehagens egen, etiske plattfor

Så langt har det ikke blitt meldt om noen smittetilfeller. Karanteneperiodene, som tidligere angitt, går som planlagt. Den siste prøven fra Venstøp skole kom i går. 3.trinn møtte som avtalt på skolen igjen i dag, opplyser Skien kommune i en pressemelding. Viktig å huske: Skien kommune og. SKIEN: Skabb påvist ved to skoler og en barnehage i Skien. Til toppen Besøksadresse: Torggata 8, 3724 Skien; Telefon sentralbord: 3558550 I et innlegg i Aftenposten 15. oktober etterlyste flere leger strengere smitteverntiltak i skolene, blant annet bruk av munnbind hos de eldste elevene. Begrunnelsen var at barn bidrar til smittespredning, og at skolene er en viktig smittearena. Erfaringene fra Norge så langt gir ikke støtte for slike synspunkter. Det er få smittetilfeller av covid-19 i barnehager og skoler

60 personer i karantene etter smitte i barnehage og skole

Både skoler og barnehager representerer viktige arenaer hvor man når alle barn, og tiltak både i skolen og barnehagen kan bidra til å utjevne sosialt betingete ulikheter i helse. Rapporten fra 2003 ble utarbeidet i et tverrfaglig samarbeid mellom flere fagmiljøer under ledelse av forskningsmiljøet ved NMBU De snakker kun om en liten gruppe av de ansatte. Media velger å fronte bare en del av alle de ansatte i skole og barnehage som nå møter en ny hverdag. Problemet er at det er så veldig mange flere. Så derfor vil jeg rope. Jeg vil rope at man nå må se alle de ansatte i barnehage og skole Barnehagen og skolen har mange funksjoner, både på samfunnsnivå og for den enkelte. Det er et sted å lære, både faglig og sosialt. Det er et sted man bygger relasjoner, knytter bånd, og lærer om seg selv og andre. Det kan være et sted å finne venner, men også et sted de fleste kan føle [ Ansvarsavklaring - avklaring av ansvar og roller for å ivareta ulike tema i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (for eksempel ansvarlig for bygningens vedlikehold, drift/service av ventilasjonsanlegg, ivaretakelse av sikkerhet på lekeplassutstyr, HMS for ansatte og barn, renholdsansvarlig - med kontaktinformasjon for de ulike ansvarlige

Personvern i skolen - Færder kommun

Et godt renhold stiller imidlertid også krav til ansatte og elever som gjennom sin bruk av byggene kan redusere behovet for renhold. Krav til godt renhold i skoler og barnehager Helsedirektoratet har utarbeidet forskrifter med veiledninger som blant annet gjelder for renholdet i skoler og barnehager. § 13 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler» omhandler. Skole og barnehage; Besøksrestriksjoner på våre institusjoner; Foreldre, barn og gravide; Tiltak for næringdrivende under koronasituasjonen; Information about Corona in English; Arrangementer; Barnehager og skoler. Administrasjon for barnehage og skole. Barnehagerute 2020-2021; Skolerute 2020-2021; Skolerute 2021-2022; Skolerute 2022-2023. Vibeke Sollie ved Sjetne skole sier de foreløpig er usikre på om det blir andre tiltak ved skolen. - Det kommer an på om det eventuelt er andre som er smittet. Vi har tett dialog med smittevernkontoret og får veldig god oppfølging derfra. - Jeg kan bekrefte at en familie ved Skjetne skole og barnehage er smittet av koronaviruset

Marmorberget borettslag - Trigonor AS

Eksempel/ mal på jobbsøknad til skole / barnehage: Hei! Jeg ble tipset om stillingen som vikarassistent hos dere gjennom en klassekamerat som er tilkallingsvikar hos dere. Han har fortalt mye bra om barnehagen, så jeg håper jeg kan være akkurat den kandidaten dere er ute etter Men der synes jeg at barnehager og skoler generelt har blitt ganske flinke, så det er nok et råd som i like stor grad bør rettes mot foreldre, mener Skåltveit. I tillegg, er omfang og mengde av bildebruk noe å tenke over, og jo færre bilder man deler av barna, jo bedre, synes Skåltveit. - Man trenger ikke å dele mange bilder av barna Suksessfulle tiltak i skole, barnehage og SFO Myndighetene har satt et nasjonalt mål om at naturen i større grad skal brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge. Nå har Norsk Friluftsliv fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å kartlegge suksessfulle tiltak innen natur og friluftsliv rettet mot barn og unge i pedagogiske institusjoner Den gjennomsnittlige bemanningen i barnehagen er for lav. En tredjedel av barnehagene har kun 2-3 timer eller mindre i løpet av dagen der antall ansatte er i tråd med bemanningsnormen, mens barnehagenes åpningstider oftest varierer mellom ni og 11 timer Det er mange som har spørsmål om åpningstider og stenging i barnehager og skoler som følge av fravær av personell(ved bl.a. sykdom og karantene) som et smitteverntiltak. Hva som ligger i smitteverntiltak og smittevernhensyn har Kunnskapsdepartementet klargjort i teksten under Fakta om høringen: Helse- og omsorgsdepartementet har i samråd med Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet sendt på høring NoU 2019: l0 Åpenhet i grenseland - om bruk av bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen og virksomhetenes adgang til å regulere fotografering, filmopptak og lydopptak gjort av brukere, pasienter.

 • Godfisk fiskesuppe.
 • Semesterferien uni potsdam 2017.
 • Barn med stort læringspotensial.
 • Little john bikes leipzig zentrum leipzig.
 • Duac akne gel vorher nachher.
 • Gridy fungi shelf.
 • Støvsugerposer til sentralstøvsuger.
 • Major farge kryssord.
 • Utflod før mensen gravid.
 • Caravanmesse 2018 ålesund.
 • Ps4 optical audio out.
 • Lana del rey net worth.
 • Little john bikes leipzig zentrum leipzig.
 • Richie sambora freundin.
 • Onedrive 365 login.
 • Norske stortingsvalg.
 • Arkeologiprogrammet.
 • Canon gp e2.
 • Al andalus berlin.
 • Hvordan selge artikkel.
 • Nyfødt hilsen avis.
 • Gmail for bedrifter.
 • Olympus pen e pl7 prisjakt.
 • Aktuelle bilder hamburg.
 • Høy vrist.
 • Vedlikehold av ekte rottingmøbler.
 • Samsung galaxy s6 treiber.
 • Ebay kleinanzeigen papenburg immobilien.
 • Hvordan sette inn ram i pc.
 • Etterretningstjenesten førstegangstjeneste.
 • Hva betyr ordet kongress.
 • Formel omregning valuta.
 • Bønes dyreklinikk.
 • Jira try online.
 • Er masse og vekt det samme.
 • Miss peregrine's home for peculiar children rollebesetning.
 • Garborgriket 2018.
 • Emphysema wiki.
 • Hva er en åtestasjon.
 • Guardian cs go wife.
 • Forrest gump genre.